Rekisteriseloste

SUOMEN VISOR OY:N SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 19§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Visor Oy, Y-tunnus 0835315-0, Zatelliitintie 13 90440 Kempele

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Turvallisuuspäällikkö Veikko Nissilä

puhelinvaihde 010 281 3200

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Visor Oy:n asiakastietorekisteri ja muuhun asialliseen tietoon perustuva rekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Suomen Visor Oy käyttää antamiasi henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

a) Henkilöllä ja/tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhde tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjouspyyntö, tarjous, yhteydenottopyyntö, toivoo lisätietoa Lumonin tuotteista joka koskee esim. tarjousta, kampanjaa tai

b) Henkilöllä ja /tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilön ja/tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

 Perustiedot:

 • itsesi vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot
 • etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika, työnantaja / yritys, rooli / titteli, IP-osoite
 • asiakkuuden alkamisaika
 • omistamasi / sinua kiinnostavat Visor -tuotteet
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä:

 • Tehdyt ostokset: ostopaikka ja –päivä, ostetut tuotteet hintatietoineen, ostosten loppusumma, maksutapa, toimitusosoite

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta, verkkosivustovierailun yhteydessä, sähköpostilla, tapahtumissa annetut tiedot tai Suomen Visor Oy:ssä vieraillessasi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.


8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

 

 9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Suomen Visor Oy takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain Suomen Visor Oy:n työntekijät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

10. TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin. Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Suomen Visor Oy:lle info@visor.fi tai henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti pyydettäessä sinulla on oltava mukana kuvallinen henkilötodistus. Jos asiakastiedoissasi on virheitä, voit esittää Suomen Visor Oy:lle pyynnön virheen korjaamiseksi. Verkkokauppa palveluun rekisteröitynyt asiakas voi muokata omia henkilötietojaan verkossa kirjautumalla palveluun. Verkkokauppa palvelussa asiakas pääsee tarkastelemaan sekä omia henkilötietojansa että omaa tilaus- ja tapahtumahistoriaansa.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

11. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen Visor Oy pitää tarkasti huolta henkilötietojesi suojasta. Siksi asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti Suomen lakien mukaisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, pääsääntöisesti 3 vuotta. Tietosi poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden käsittely ei enää tarkoituksen kannalta tarpeellista tai kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme / suoramarkkinointilistalta pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

12.      Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus kieltää tietojesi profilointi ja käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä Suomen Visor Oy:lle.

 

Jos haluat kysyä tai kommentoida jotain Suomen Visor Oy:n internetsivustojen tietoturvasta, ota yhteys meidän tietosuojavastaavaan asiakaspalvelumme kautta info@visor.fi. Kirjoita viestin otsikoksi ”Tietosuojavastaava – Suomen Visor Oy.”

11111